Sürdürülebilir Üretim Stratejileri

Sürdürülebilir üretim için yaptıklarımız;

• Oluşan atığın azaltılması,

• Enerji verimliliğinin artırılması,

• Tehlikeli kimyasal madde kullanımının azaltılması,

• Çevreye duyarlı üretim yöntemleri,

• Ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması,

• Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

• Atıkların değerlendirilmesi