Denim Kumaşı Süreci

Denim kumaş üretim aşamasında hammadde kullanımını, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltırken aynı zamanda ürünlerin değerini koruyarak veya yükselterek üretimin yapmaktayız.

Dünya kaynaklarının sınırlı olması ve gittikçe çoğalan insan nüfusu düşünüldüğünde kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerektiği kaçınılmazdır. Bununla beraber, Atlas Denim olarak geleceğin değerlerini korumak adına; doğanın sunmuş olduğu kaynakların kendiliğinden yenilenebilmelerine olanak sağlayacak şekilde kullanılmaktayız.