Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

ATLAS DENİM olarak, müşterilerimiz ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken toplam kalite prensibini benimseyerek çalışmalarımızı gerçekleştiririz.

 • Tüm faaliyetlerimizi müşteri odaklı gerçekleştiririz.
 • Risk temelli düşünme yaklaşımı ile tüm proseslerimizi sürekli iyileştirmek  için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır.
 • Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ISO 9001 standartları ve yasal gereklilikleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yaparız.
 • Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak için çalışmalar yaparız
 • Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek için çalışmalar yaparız.
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalar yaparız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


      ATLAS DENİM olarak,  müşterilerimiz ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalar yaparız.

      Bu amaçla yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

 • Çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile, faaliyetlerin çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek
 •  Risk temelli düşünme yaklaşımı ile çevresel etkilerimizi tespit ederek, kabul edilebilir seviyeye düşürmek için çalışmalar yaparız.
 •  Çevre kazalarının önlenmesinde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde önlemler alıyor, meydana gelen çevre kazalarının tekrarını önlemek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapıyoruz.
 •  Atıklarımızı azaltıp, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek
 •  Çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak
 •  Çevre performansımızı artırmak için çevre yönetim sistemimizi ve uygulamalarımızın sürekliliği için çalışmalar yapmak.
 •  Tüm çalışanların çevre sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak.
 •  Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunarak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek için çalışmalar yaparız.

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ATLAS DENİM olarak,  müşterilerimiz ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekteyiz. 

 • İş sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanların sorumluluğundadır.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
 •  Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunarak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek için çalışmalar yaparız.


ÜRETİMLER
ACIDERE OSB MAH. MİSİS CAD.
NO: 11 SARIÇAM / ADANA

Telefon : 0(322) 550 05 00

Faks : 0(322) 550 05 15

E-posta : info@atlasdenim.com.tr

Copyright ©2017 ATLASDENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş